پرونده دفاع از قنات ایرانی راهی پاریس شد

به گزارش اکوتو ، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان و سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برای شرکت در جلسه دفاع از پرونده قنات ایرانی دوشنبه ۹ آذر ماه راهی پاریس شدند. پرونده زنجیره ای قنات ایرانی به عنوان یکی از پرونده‌های نامزد در فهرست آثار جهانی قرار است که در […]