فرش‌ آهنین محصول فرش‌بافان روستای «جیریا»

به گزراش اکوتو ، جیریا روستایی در ۶۰ کیلومتری شمال اراک است که بانوانش تبحری خاص در بافت فرش دارند.روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک در استان مرکزی و یکی از روستاهای باستانی منطقه فراهان که در گویش محلی آن را گیریا می نامند.یکی از معانی متفاوتی که برای گیریا آورده شده ،محصور شدن […]