روزنامه خبر ورزشی تاوان حاشیه سازی هایش را گرفت/توقیف ۶ ماهه در انتظار این روزنامه ورزشی

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ روزنامه خبر ورزشی که سابقه فعالیت زیادی در حوزه ورزشی داراست، امروز با حکم دادگاه به مدت ۶ ماه توقیف گردید. این روزنامه ورزشی به دلیل شکایت باشگاه پرسپولیس به مدت ۶ ماه از انجام هرگونه فعالیت ورزشی منع شد. دلیل این جریمه سنگین، شکایت باشگاه پرسپولیس تهران به دلیل […]