نقدینگی از ۹۶۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد

جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی نشان میدهد که نقدینگی کشور تا اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. همانطور که قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده بود طی برآوردی که حوزه نظارت این بانک در سال گذشته انجام داده سهم موسسات پولی و مالی غیرمجاز معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد نقدینگی وقت […]

حجم نقدینگی از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

به گزارش گروه اقتصادی اکوتو ، در جدیدترین آمار محاسبه شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان اردیبهشت ماه با ۲۳٫۲ درصد رشد نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل به ۸۰۰ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان رسید. رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال نسبت به اسفند ۹۳ رشدی ۲٫۳ درصدی داشته است. […]