مبلغ قبض برق صاحبان کولرگازی چقدر است؟

بر اساس آمارهای وزارت نیرو، میزان بارندگی پایتخت از ابتدای سال آبی یعنی از اول مهرماه ۱۳۹۳ تا کنون بالغ بر ۲۶۶ میلی‌متر بوده است. این مقدار در مقایسه با آمار دراز‌مدت ۴۶ ساله ۱۹ درصد کاهش داشته است. براساس آخرین آمار، وضعیت ذخایر در سد امیرکبیر ۱۸۲ میلیون، سد لتیان ۷۰ میلیون، سد لار […]