رونق بازار خودرو به لطف بنزین ارزان

به گزارش اکوتو ، خودروسازان متعددی گزارش کرده‌اند که فروش بازار خودرو در ماه فوریه دارای رشد قابل توجهی بوده است چراکه مشتریان به بهره‌برداری از مزایای بنزین ارزان و اعتبار آسان برای خرید ماشین‌های جدید ادامه داده‌اند. گذشته از هر چیز، انتظار می‌رود که فروش صنایع خودروسازی به اندازه ۸ درصد در مقایسه با […]