انتخاب نخست چینی‌ها برای ماه عسل کجاست؟

TUI AG بزرگترین کمپانی گردشگری اروپا اعلام کرده است که در شرایط چالش‌های فرهنگی موجود برای افزایش و رونق فروش همزمان با گسترش بازار سفر چین به خارج از مدیترانه و منطقه امن ذهنی این گردشگران توسعه دهد. به گزارش CHN « فریتز یوزن» مدیر اجرایی شرکت هانور که شعبه آلمانی TUI است اعلام کرده […]