انتخاب نخست چینی‌ها برای ماه عسل کجاست؟

انتخاب نخست چینی‌ها برای ماه عسل کجاست؟

TUI AG بزرگترین کمپانی گردشگری اروپا اعلام کرده است که در شرایط چالش‌های فرهنگی موجود برای افزایش و رونق فروش همزمان با گسترش بازار سفر چین به خارج از مدیترانه و منطقه امن ذهنی این گردشگران توسعه دهد. به گزارش CHN « فریتز یوزن» مدیر اجرایی شرکت هانور که شعبه آلمانی TUI است اعلام کرده […]