۷ مصیبت لیزینگ‌های غیرمجاز

به گزارش گروه اقتصادی اکوتو ، نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ‏ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداخت‏‌های جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته، موجب شده است که این شیوه اعتباری، امروز با تکیه بر تخصص‏‌ها […]