لیست ۱۰ کشور بدشانس!

به گزارش اکوتو ، شاید تا چند سال پیش، اینترنت و جذابیت‌هایش تا این‌قدر در زندگی بشر نفوذ نداشت و نمی‌شد آن را عضو جدایی ناپذیر خانواده‌ها دانست؛ اما امروز، اگر یک ساعت اینترنت قطع باشد، آنگاه چهره و قیافه اعضای خانواده دیدنی است. اما سرعت اینترنت، خود موضوع دیگری است. وقتی اینترنت با سرعت […]