اختصاص ظرفیت ۳۰ درصدی مازاد درمان به گردشگری سلامت

به گزارش اکوتو ، علیرضا زالی روز سه شنبه در هفتمین نشست و اولین سالگرد تاسیس شورای راهبری گردشگری سلامت افزود: هرگز هیچ تخت مورد نیاز بیماران داخلی در اختیار گردشگر خارجی قرار نخواهد گرفت.وی اضافه کرد: این شورا با هدف ارتقاء، هم افزایی، تجمیع و ایجاد همکاری بین دستگاه های مرتبط چهارگانه محقق شد. […]