افزایش تقاضا “دلار” را گران کرد

آنطور که صرافان سبزه میدان و میدان فردوسی می گویند: متقاضیان از ساعتی پیش برای خرید ارز و به خصوص دلار آمریکا به بازار مراجعه کرده اند و همین امر سبب شده تا قیمت ها در این بازار با رشد مواجه شوند. صرافان میدان فروسی همچنین می گویند با انتشار بیانیه جمع بندی، متقاضیان و […]