افزایش خودسرانه قیمت خدمات گردشگری در کیش ممنوع شد

کمیته صدور مجوزهای تاسیس خدمات گردشگری و ورزشی کیش با هدف نظارت بر خدمات گردشگری با حضور دکتر مونسان برگزار شد. در این کمیته که با حضور دکتر مونسان و اعضای کمیته برگزارشد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تاثیر تشکیل این کمیته در افزایش هم افزایی حوزه های مختلف گفت: رفع مشکلات […]