دلار تک‌نرخی جدی شد

به گزارش گروه اقتصادی اکوتو ، یکسان سازی نرخ ارز را شاید بتوان یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری عنوان کرد که تا کنون بانک مرکزی اجرای آن را به خاطر مهیا نبودن شرایط بین المللی به تأخیر انداخته است. قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده […]