نفت کماکان در سراشیبی ایجاد مشکل برای بودجه !

به گزارش گروه اقتصادی اکوتو ، پس از آنکه یونان نتوانست به موقع قسط وام خود به صندوق بین المللی پول را پرداخت کند و میزان تولید نفت آمریکا و اوپک رکورد جدیدی به جا گذاشت، نگرانی هایی در مورد ریسک های متوجه چشم انداز اقتصادی و فزونی عرضه مطرح شد و موجب شد که […]