حال وروز این روزهای بازارخودرو + قیمتها

روزهای پاییزی، امسال زودهنگام از راه رسیده‌اند. سفرهای تابستانی به روزهای پایانی رسیده است و جاده‌ها به زودی، آرامش پاییزی را احساس می‌کنند. در این میان، بازار خودرو هم که اوضاع و احوال متفاوتی از سال‌های قبل را تجربه کرده است، شاید دیگر به این راحتی‌ها رونق به این بازار حالا حالاها باز نگردد. تجربه […]