قیمت روز خودروهای داخلی

بهگزارش اکوتو ، قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است: خودرو قیمت کارخانه‌ای قیمت بازار تیبا ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پراید SE111 ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پراید ۱۳۱ ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان ۲۰ میلیون تومان پژو […]