قطار گردشگری اتریش به اصفهان راه‌اندازی می‌شود‌

محسن یارمحمدیان در گفت‌وگویی با اشاره به توسعه گردشگری در اصفهان اظهار داشت: در سفری که رئیس‌جمهور اتریش به اصفهان شد و بر‌اساس برنامه‌هایی که در راستای توسعه گردشگری داریم، قرار شد قطار گردشگری اتریش به اصفهان راه‌اندازی شود. وی افزود: این قطار گردشگری جدای از قطار گردشگری اروپائی است که به کشور سفر کرده و […]