برداشت میوه قره قات در کشور کانادا

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ کارگران مشغول برداشت میوه قره قات در کشور کانادا هستند طعم میوه قره قات ترش است در این میوه برای درست کردن مرباهای نسبتاً گران قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.