کاهش بارش برف در کشور نگران کننده است

به گزارش اکوتو ، ستار محمودی اظهار داشت: علاوه بر خشکسالی و تغییر اقلیم، اکنون با پدیده تغییر الگوی بارش ها مواجه شده ایم. وی افزود: اگرچه در مدت گذشته از سال آبی جاری میزان بارش ها در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته بهتر بود، اما این مسئله در خصوص مجموع بارش ها صدق […]