مزرعه ای در روستاي سياه اسطلخ فومن/ارسالی کاربران

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ در راستای فراخوانی که برای ارسال تصاویر کاربران داشتیم ، خانم سمیرا مومنی دو تصویر زیبا از مزره ای در فومن ، روستای سياه اسطلخ ارسال کردند که نگاه کاربران عزیزمان را دعوت به تماشای این تصاویر می کنیم. منتظر دریافت ایمیل های شما نیز هستیم.