۷ راه ساده برای ایجاد فنگ شویی در آشپزخانه شما

اکوتو – فنگ شویی هنر پیچیده ای است که انرژی های طبیعی شما را هماهنگ می کند . انرژی مثبتی که ” چی ” نام دارد با استفاده از محیط اطراف به دست می آید . این شرایط در حالی است که اگر کمی با فنگ شویی آشنا باشید بیشتر حواستان با ترتیب و چیدمان […]