صنعت هتل‌داری ایران با ورود گردشگران جدید رونق می‌گیرد

ایران سال ها تحت تحریم های اقتصادی غرب قرار داشته و اکنون با لغو تحریم ها به نظر می رسد که توسعه هتل ها در ایران یک فرصت سرمایه گذاری قابل توجه محسوب می شود. البته با توجه به مشکلات مربوط به صدور روادید برای بازدیدکنندگان برخی کشورها و تفاوت سبک زندگی در ایران، برخی […]