بهبود ۵ پله‌ای رتبه ایران در شاخص ادراک فساد

سازمان بین المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را از این نظر به دست آورده است. بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سال ۲۰۱۵ تهیه شده است نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد ۲۷ اعلام شده است که […]