بازارهای اندرویدی ایرانی با تحریم شکوفا شد

بعد از مسدود شدن فروشگاه برنامه‌های اندرویدی گوگل روی کاربران ایرانی، خلاقان و جوانان خوش ایده روی به سمت توسعه مارکت‌هایی آوردند که اولین نمونه بارز و نام آشنای آن که طی پروژه‌ای دانشجویی به منصه ظهور رسید کافه بازار بود. موفقیت این اندروید مارکت ایرانی باعث شد تا نمونه‌های دیگری نیز با عناوین مختلفی […]