در فرودگاه جم پرنده هم پر نمیزند !

به گزارش اکوتو ؛ فرودگاه‌ها یکی از زیرساخت‌های ارزشمند در جوامع پیشرفته محسوب می‌شوند و به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های مختلف، در رشد اقتصادی و گردشگری و موقعیت استراتژیک هر شهر و کمک به ایجاد توسعه پایدار آن، نقش مهمی دارند. فرودگاه توحید جم از فرودگاه‌های قدیمی کشور است که بیش از دو دهه از […]