فضای سبز قشم، جانی تازه می گیرد

به گزارش اکوتو ، فرامرز مومنی ضمن اعلام این خبر بیان کرد: بر اساس رویکرد مدیر عامل سازمان، بهینه سازی وضع موجود از طریق اصلاح و توسعه سیستم آبرسانی و سپس ترویج گونه های سازگار با شرایط اقلیمی جزیره با استفاده از توان جامعه محلی در دستور کار شركت آب و برق و تاسیسات قشم […]