کوهستانی از ماهی های خشک در دریاچه هامون صابری

به گزارش اکوتو ، کوهستانی از ماهی‌های خشک شده در دریاچه هامون به وجود آمده است . این تصاویر نه چندان خوشایند، تا چندی پیش، ماهی‌های زیبا و زنده‌ای در دریاچه هامون صابری در استان سیستان و بلوچستان بوده اند. اما با ادامه خشکسالی در این منطقه و پایین رفتن سطح آب و خشک شدن […]