غول درختی در لهستان+تصویر

گزوه چند رسانه ای اکوتو ، درختی عجیب در لهستان که شبیه یک غول رشد کرده و هرساله بسیاری از توریست ها را به آنجا می کشاند.