مهربانی با مخلوقات خدا + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ آقا و خانم صالحی زوج تهرانی بیشتر از دو سال است که هر روز با یک سطل پر از غذا به پارک لاله می روند و به گربه ها غذا می دهند.آن ها معتقدند این کار به آن ها آرامش و به زندگیشان برکت می بخشد.