«غار کرکس» به‌عنوان طولانی‌ترین غار شرق کشور معرفی شد

حمید صالحی صبح امروز در نشستی خبری در رابطه با بررسی دستاوردهای هیئت غارنوردی متشکل از کشورهای لهستان، رومانی، بلغارستان که اقدام به اکتشافات و نقشه برداری “غار کرکس” در منطقه بزنگان داشته‌اند، اظهار داشت: اکسپدیشن بین المللی جستجو دارای ابعاد مختلف و ناشناخته‌ای است که یکی از مزایای اکسپدیشن بین المللی و غارنوردی درحوزه […]