هنداونه در موسسه اعتباری آرمان + عکس

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ حمید سپید نام معروف به مسترتستر تصویری را از موسسه اعتباری آرمان منتشر کرده است که تعداد زیادی هندوانه در یکی از شعبات این موسسه دیده می شود.