مناطق محروم سردشت + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ روستاهاي شهرستان سردشت در دامنه كوه قرار دارد و نبود راه ارتباطي مناسب باعث شده است تا اين روستاها با وجود ظرفيت هاي مناسب گردشگري و كشاورزي همچنان در محروميت باقي بمانند.