رقص با تفنگ در عربستان + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو  ؛ اهالی منطقه تیف در عربستان در سنتی عجیب در بیرون شهر و در دامن طبیعت اقدام به رقص مخصوص و شلیک تفنگ می کنند.