حركت قطار تهران-آنكارا تا اطلاع ثانوی لغو شد

به گزارش گروه گردشگری اکوتو ؛ براي حصول اطمينان إز تردد ايمن قطارها، حركت قطار تهران – آنكارا در روز پنجشنبه هشتم مرداد ۹۴ لغو شد.شركت حمل و نقل ريلي رجا با صدور اطلاعيه ای ضمن اعلام لغو قطار روز پنجشنبه اعلام كرد، براي اعزام مجدد قطارها منتظر اعلام نظر رسمي مقامات تركيه خواهد بود. […]