گوهر خیراندیش را اینگونه دیده بودید ؟ +عکس

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ؛ گوهر خیراندیش را اینگونه دیده بودید ؟ گریم متفاوت این بازیگر را در ادامه مشاهده می کنید.