عکس های منتخب ماه خبرگزاری رویترز

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ؛ در این گزارش نگاهی داریم به عکس های منتخب ماه خبرگزاری رویترز که به موضوعاتی از قبیل، سفر پاپ به آمریکا، موسم حج، بحران مهاجران در اروپا …اختصاص یافته است.