عوارض سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها

به گزارش اکوتو ، با تک‌نرخی شدن بنزین در خردادماه امسال انگیزۀ مردم برای استفاده از کارت سوخت شخصی کاهش یافت زیرا مردم می‌توانند بدون محدودیت، با استفاده از کارت جایگاه‌ها سوخت دریافت کنند. این امر سبب می‌شود اطلاعات ارزشمندی که به وسیلۀ کارت‌های سوخت جمع‌آوری شده و به صورت مرتب به روز می‌شود، به‌تدریج […]