بانک،مسکن،ارز و بورس در سال ۱۳۹۵ چه شرایطی خواهند داشت؟

گروه اقتصاد و گردشگری اکوتو ؛ مرتضی ایمانی راد تحلیل گر اقتصاد بین الملل در سومین سمینارپیش بینی اقتصاد ایران در سال ۹۵ اظهارداشت: ارز کماکان در اقتصاد ایران کم خواهد بود و فشار روی ارز زیاد؛ کماکان شاهد کاهش تقاضا و رکود تقاضا خواهیم بود و تولید برخلاف انچه که مسئولان در داووس اعلام […]