بانک مرکزی خواستار کاهش مالیات ارزش افزوده طلا شد

بر اساس اظهارات نماینده انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، تا سال ۸۶ سموم کشاورزی با یارانه تولید می شد و پس از آزادسازی، طبق قانون این حوزه مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده شد. این انجمن پیشنهاد تعیین معافیت صفر به جای معافیت مالیاتی را مطرح کرد. ابطالی نماینده وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به وضعیت […]