روستای زیبای داماش کجاست؟

به گزارش اکوتو ، کلمه داماش از دو واژه دا و ماش برگرفته است. (داماش) در لهجه کرمانجی یعنی( به کسی ماش داده است(: نظر نویسنده). موقعیت جغرافیایی داماش /روستای زیبا و ییلاق داماش از توابع بخش عمارلو شهرستان رودبار زیتون با مختصات جغرافیایی (۴۹ درجه و ۴۸ دقیقه طول شرقی) و (۳۶ درجه و […]