پایان رونق و آغاز افول حمام بازار تسوج

به گزارش اکوتو ، روزگاری نه چندان دور، آن زمان که نه از رادیو و تلویزیون خبری بود و نه از روزنامه و مجله، در دوره‌ای که حمام‌های خصوصی و دوش‌های آب گرم به منازل اشخاص راه نیافته بود، «حمام‌های عمومی»، نقش یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین پایگاه‌های اجتماعی شهرها و روستاها را ایفا می‌کردند […]