نخستین طرح شهر زنده به سازمان یونسکو معرفی شد

به گزارش اکوتو ، محدوده بافت تاریحی شهر یزد با ۷۴۳ هکتار وسعت به عنوان نخستن طرح شهر زنده برای ثبت جهانی در سال ۲۰۱۶ به یونسکو معرفی و از سوی سازمان میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان یزد مقدمات این ثبت فراهم شده است. استان یزد ۲۲۷۰ هکتار بافت تاریخی دارد که […]

۶۵ هزار گردشگر خارجی از بافت تاریخی یزد بازدید کردند

مصطفی فاطمی در گفتگویی ، با بیان اینکه استان یزد سابقه زیادی در حوزه گردشگری ندارد، اظهار داشت: ۱۲ سال است که استان یزد با هدف معرفی آثار گردشگری و میراث فرهنگی خود  به دنیا، وارد عرصه گردشگری شده است. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد با اشاره به کسب دستاوردهای مطلوب میراث فرهنگی […]