تعداد منازل خسارت دیده در روستای ابر قابل توجه است

به گزارش اکوتو ، غروب نوزدهمین روز از مردادماه جاری، بود که مرکز ژئو فیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ درجه در مقیاس ریشتر را در حوالی علی آباد کتول در استان گلستان ثبت کرد، زمین لرزه ای که در عمق ۱۰کیلومتری زمین آنقدر شدت داشت که برخی روستاهای شهرستان همجوار خود […]