تعداد حساب‌ بانکی های فاقد شماره به ۳۸ میلیون رسید

به گزارش اکوتو ، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: اخیراً در مصاحبه های برخی اشخاص و مسئولان، به آمار و ارقام متعدد و متفاوتی در رابطه با حساب های بانکی موجود که فاقد شماره یا شناسه ملی هستند، استناد شده یا به اتکای این آمار، نتیجه گیری شده است که از طریق این حساب […]