ال‌نینو به شمال ایران رسید؟

پاییز و زمستان امسال تأثیر پدیده اقیانوسی به‌نام “ال‌نینو” را در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران شاهد هستیم. نکته جالب توجه این است که تأثیر این پدیده اگر در برخی کشورها سبب خشکسالی می‌شود، اما در کشور ما پدیده بارش را به‌دنبال دارد. پس از بارش‌های سیل‌آسای غرب کشور و بروز سیلاب‌های تخریب کننده […]