کشف آثاری تاریخی در ششمین فصل کاوش شهر پارسه تخت جمشید

به گزارش اکوتو ، علیرضا عسکری چاوردی سرپرست هیات باستان شناسی افزود: برنامه پژوهشی هیات باستان شناسی مشترک ایرانی ایتالیایی به مدت ۵۰ روز در ماههای شهریور، مهر و آبان سال ۱۳۹۴در محوطه تل آجری انجام شد. وی گفت: در این برنامه، علاوه‌بر بکارگیری روشهای دقیق باستان شناسی وتخصصهای مرتبط نظیرمطالعات آب وهواشناسی کهن، زیست […]