هوای پایتخت سالم است

به گزارش اکوتو ، طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میزان ذرات معلق هوای پایتخت کمتر از ۲.۵ میکرون عدد ۹۵ را نشان می دهد. همچنین، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نیز عدد ۵۷ را نشان می دهد که نسبت به روز گذشته که عدد ۶۳ بود، بهتر شده است.