گردشگران اروپایی با قطار های ایرانی وارد کشور می شوند

به گزارش اکوتو ، پس از درخواست گردشگران خارجی و هماهنگی راه آهن  با شرکت نورالرضا در خصوص استفاده از سالن‌های نور برای سفر گردشگران خارجی به ایران ، مقرر شد دور جدید این سفرها که چندی پیش توسط قطارهای ترکیه صورت می گرفت با قطارهای نور انجام شود. طبق برنامه تعیین شده این سفرها […]