مدیرعامل شرکت عمران پرند تغییر کرد

به گزارش اکوتو ، صبح امروز با بازنشسته شدن باران هاشم‌زهی مدیرعامل شرکت عمران پرند، سیدعلی‌اکبر طاهری اطاقسرا عضو هیئت مدیره شرکت عمران پرند به‌عنوان سرپرست این شرکت منصوب شده است.هاشم‌زهی سال ۹۲ جانشین حبیب‌الله چاغروندی شده بود، یکی از برنامه‌های مدیرعامل بازنشسته شرکت عمران پرند برای ساماندهی پروژه‌های مسکن مهر اجرای برنامه مالی و […]