بیمه سایبری و تهدیدات اینترنتی

به گزارش اکوتو ، یک شرکت بیمه برای اولین بار ریسک های اینترنتی و تهدیدات سایبری را پوشش می دهد. شرکت بیمه آمریکایی “چاب” قصد دارد با پوشش ریسک سایبری برای مشتریان انگلیسی تا سقف ۵۰ هزار پوند، غرامت تهدیدات اینترنتی و نقض حریم شخصی در دنیای مجازی را بپردازد. امروزه صنعت بیمه جهانی در […]